Ален Прост с Dacia Duster на Andros Trophy 2010-2011
Ален Прост с Dacia Duster на Andros Trophy 2010-2011
Ален Прост с Dacia Duster на Andros Trophy 2010-2011
Ален Прост с Dacia Duster на Andros Trophy 2010-2011
Ален Прост с Dacia Duster на Andros Trophy 2010-2011
Ален Прост с Dacia Duster на Andros Trophy 2010-2011
Ален Прост с Dacia Duster на Andros Trophy 2010-2011
Ален Прост с Dacia Duster на Andros Trophy 2010-2011
Ален Прост с Dacia Duster на Andros Trophy 2010-2011